TİROİD KANSERİ
Tiroid bezi, vücudun metabolizmasını ayarlayan, önemli bir organımızdır. Organların ne hızla çalışacağını belirleyen bir bezdir. Dolayısıyla, salgıladığı hormon tüm vücudu gezmekte ve organların çalışma hızını, temposunu ayarlamaktadır. Her organda olduğu gibi, tiroid bezinde de kanser denilen hastalık söz konusu olabilmektedir.

Genellikle, tiroid kanserleri iyi seyirli kanserlerdir. Öyle ki, tanısı konup, uygun tedavi yapıldıktan sonra kişiler normal hayatlarını yaşayabilmektedir. Hastalığın bazı tipleri mecuttur. Bunlar, papiller tiroid kanseri, foliküler tiroid kanseri, medüller tiroid kanseri, anaplastik tiroid kanseri gibi tiroidin kendi hücrelerinden kaynaklanan kanserler olabilmekte ya da vücudun bir başka yerindeki bir kanserde gelip tiroide metastaz yapabilmekte veya lenfoma denilen hastalık burada gelişebilmektedir. Dolayısıyla, tiroid kanserinin önce tanısı konulup, ardından da uygun tedavisini yapmak şartıyla, çözümü mevcuttur denilebilir.
MİDE KANSERİ
Mide Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Mide kanseri, diğer organ kanserlerinde olduğu gibi, istenmeyen tipte hücrelerin çoğalmasıyla oluşan bir kanserdir. Mide kanseri; zayıflama, kansızlık, halsizlik, çabuk yorulma ya da büyük abdestin koyu renkte gelmesi, bazen ağızdan kan kusma gibi bulgularla kendini gösterebilmektedir.
Hastalık ilerlemesine rağmen, uzun süre hiçbir belirti vermeyebilir. Bu nedenle; özellikle 50 yaşından sonra, 5 yılda bir endoskopi yaptırmakta yarar vardır. Bu yolla, böyle bir hastalık varsa erken teşhis edilebilir.

Mide Kanserlerinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Mide kanserinde de diğer organ kanserlerinde olduğu gibi, tedavi seçenekleri olarak önce cerrahi tedavi, sonrasında da diğer ek tedaviler gündeme gelmektedir.
Eğer hastalık belli bir evrenin üzerindeyse, öncelikle kemoterapi ile hastalığı geriletmek ve sonrasında ameliyat yapmak daha uygundur.
Uygun evrede gelen hastalara önce cerrahi yaparak midenin büyük bölümünü ya da tamamını almak ve daha sonra da kemoterapi, gerekirse de ışın tedavisi yapmak gerekebilir.
Hastalık ne kadar erken teşhis edilirse, sonuç da o kadar yüz güldürücü olmaktadır.
İnce Bağırsak Kanseri Belirtileri Nelerdir?
İnce bağırsağın, oniki parmak bağırsağı bölümü (duodenum) ve bundan sonraki bölümü olmak üzere iki bölümü vardır. Duodenum bölümü, pankreasa, safra yollarına, mideye yakın olduğundan daha özeldir. Burada bir tümör olduğunda belirtileri daha farklıdır. Sarılık ve kanama gibi belirtilerle kendini daha çabuk belli edebilir. Ancak, ince bağırsağın diğer bölümlerindeki (yani jejunum ve ileum’daki) bir tümör genellikle, belirti vermez. Bunlar, kansızlık, halsizlik, makattan koyu ya da açık renkte kan gelmesi gibi bulgularla kendisini gösterebilir. Burada, bölgesi neresi olursa olsun, ilk yapılması gereken şey, teşhisi koymak ve cerrahi müdahaleyi yapmaktır. Ardından, ek tedaviler gündeme gelebilir.
Hastalığın teşhis edildiği evre ve uygulanan tedavi, hastanın geleceğini etkileyecektir.
İNCE BAĞIRSAK KANSERİ
KOLON KANSERİ
Kolon Kanseri Nedir ve Belirtileri Nelerdir?
Kolon sindirim sisteminin son bölümüdür. Burada gelişen tümörler, bulunduğu yere göre farklı belirtiler vermektedir:
Sağ tarafta bir tümör olduğunda kendini daha çok kanamayla, halsizlikle gösterebilmektedir.
Sol tarafta bir tümör olduğu zaman bu bulgulara ilaveten, bağırsakta kabızlık, zaman zaman da ishal gibi belirtiler verebilmektedir.

Kolon Kanserinde Tedavi Seçenekleri Nelerdir?
Kolon kanserinde hastalık uygun evrede yakalandıysa, öncelikle cerrahi tedavi söz konusudur. Cerrahi tedavide de, bulunduğu bölgeye göre ilgili kolon bölümü geniş olarak lenf bezleriyle birlikte çıkarılmakta ve şartlar uygunsa kolon bölümleri birbirine tekrar bağlanmaktadır.
Bazı özel durumlarda kolon bölümler bağlanamayıp, geçici olarak kolon bölümü  dışarı verilmekte (kolostomi) ve sonra belli bir süre sonra tekrar yeni bir ameliyatla içeriye alınıp bağlanabilmektedir.
Kolonun son bölümü yani rektum bölümünde de aynı cerrahi prensipler geçerlidir. Ancak, tümör belli bir seviyenin altındaysa, kolon aşağıya bağlanamamakta ve hasta kolostomi ile yaşamını sürdürebilmektedir.
Op.Dr. Erdem YÜCEL
Genel Cerrahi Uzmanı
Tel  :0 (252) 316 66 20
Gsm:0 (532) 292 81 85
Adres: Tepecik Mahallesi Turgutreis Caddesi No:25 (Merkez Sağlık Ocağı Karşısı ) Bodrum - MUĞLA
Tel: 0 (252) 316 66 20 Gsm: 0 (532) 292 81 85 Fax: 0 (252) 313 68 69